Porumbei de agrement

Subtitle

Cerere de inscriere in Clubul Columbofil Zenit
Subsemnatul …………………………………................ ,

legitimat cu CI seria ….. , numarul ………………, domiciliat in …………………..……,

str. ......................................... , nr. ..... , bl. .... , sc. .... , et. ... , ap. ….., jud. ..…….....……… , telefon........................

solicit prin prezenta inscrierea in Clubul Columbofil Zenit.

Mentionez ca detin porumbei din urmatoarele rase de agrement:

- .................................................. ;

- .................................................. ;

- .................................................. ;

- .................................................. ;

- ...................................................;

- .................................................. ; 

Data                                                                               Semnatura

........................                                                               ..............................................
Cererea se va trimite la adresa de mail: [email protected]

 

Members Area

Recent Blog Entries

Recent Videos

Newest Members

Recent Photos

Recent Forum Posts

by DAN over a year ago
by Sicora Fabian over a year ago
by Tanase Valentin over a year ago
by Sicora Fabian over a year ago